FullStack Ontwikkelaar | ictjobopenings.nl

Een Full stack-ontwikkelaar is een professional die zowel gespecialiseerd is in de front-end als de back-end van webontwikkeling. Ze zijn bekwaam in zowel het bouwen van de gebruikersinterface (UI) als het implementeren van de server-side logica van een webapplicatie. De taken van een Full stack-ontwikkelaar omvatten onder meer

Front-end ontwikkeling

Een Full stack-ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van de gebruikersinterface van een webapplicatie. Ze gebruiken talen zoals HTML, CSS en JavaScript, evenals frameworks zoals React, Angular of Vue.js, om responsieve en gebruiksvriendelijke interfaces te creëren die voldoen aan de ontwerp- en gebruikseisen van de applicatie.


Back-end ontwikkeling

Naast het bouwen van de front-end, ontwikkelt een Full stack-ontwikkelaar ook de server-side logica van de applicatie. Ze werken met programmeertalen zoals Java, Python, PHP of Node.js en maken gebruik van frameworks zoals Spring Boot, Django, Laravel of Express.js om de businesslogica te implementeren, databases te beheren en API's te ontwikkelen voor de communicatie met de front-end.


Database-interactie

Een Full stack-ontwikkelaar werkt met databases zoals MySQL, PostgreSQL, MongoDB of SQLite om gegevens op te slaan en te beheren voor de webapplicatie. Ze schrijven query's, maken databaseschema's en implementeren CRUD (Create, Read, Update, Delete) operaties om gegevens te manipuleren en te presenteren aan de gebruikers.


Architectuur en structuur

Full stack-ontwikkelaars zijn betrokken bij het ontwerpen van de architectuur en structuur van de webapplicatie. Ze bepalen de technologiestack, definiëren de directorystructuur, configureren de ontwikkelomgeving en implementeren best practices voor schaalbaarheid, beveiliging en onderhoud van de applicatie.


Deployment en DevOps

Een Full stack-ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het implementeren en deployen van de webapplicatie naar productieomgevingen. Ze werken samen met DevOps-teams om CI/CD-pipelines op te zetten, containerisatietechnologieën te gebruiken zoals Docker en Kubernetes, en de applicatie te monitoren en te schalen in productieomgevingen.


Kortom, een Full stack-ontwikkelaar is een veelzijdige professional die zowel bekwaam is in front-end als back-end ontwikkeling en in staat is om end-to-end webapplicaties te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Hun brede vaardigheden en expertise maken hen waardevolle leden van ontwikkelingsteams die kunnen bijdragen aan alle aspecten van het ontwikkelingsproces


Vacatures voor deze rol kun je vinden op www.ictjobopenings.nl