DevOps Ontwikkelaar | European IT | ictjobopenings.nl

Een DevOps-ontwikkelaar is een professional die gespecialiseerd is in het implementeren en onderhouden van DevOps-praktijken binnen een organisatie. DevOps staat voor Development (ontwikkeling) en Operations (beheer), en heeft tot doel de samenwerking tussen ontwikkelingsteams (developers) en operationele teams (operations) te verbeteren, waardoor de snelheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van softwareontwikkeling en implementatie worden verhoogd. De taken van een DevOps-ontwikkelaar omvatten onder meer

Continuous Integration (CI)

DevOps-ontwikkelaars implementeren CI-praktijken door het automatiseren van het proces van het integreren van codewijzigingen in een gedeelde repository. Ze gebruiken tools zoals Jenkins, GitLab CI/CD of CircleCI om builds te triggeren, tests uit te voeren en feedback te geven aan ontwikkelaars over de kwaliteit van hun code.


Continuous Deployment (CD)

DevOps-ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het opzetten van CD-pipelines om softwarewijzigingen automatisch naar productie te implementeren zodra ze zijn goedgekeurd. Ze configureren deployment-scripts, integreren monitoring en rollback-mechanismen en zorgen voor een geautomatiseerde en betrouwbare implementatie van software-updates.


Infrastructure as Code (IaC)

DevOps-ontwikkelaars gebruiken tools zoals Terraform, Ansible of AWS CloudFormation om de infrastructuur van applicaties te definiëren en te beheren als code. Ze automatiseren het proces van het provisionen en configureren van servers, netwerken en andere IT-resources, waardoor de consistentie, schaalbaarheid en herbruikbaarheid worden verbeterd.


Monitoring en Logging

DevOps-ontwikkelaars implementeren monitoring- en logging-oplossingen om de prestaties, beschikbaarheid en fouten van applicaties en infrastructuur te bewaken. Ze gebruiken tools zoals Prometheus, Grafana, ELK Stack of Datadog om inzicht te krijgen in de gezondheid van systemen en om proactief problemen te identificeren en op te lossen.


Security en Compliance

DevOps-ontwikkelaars integreren beveiligings- en nalevingscontroles in het ontwikkel- en implementatieproces. Ze implementeren beveiligingsmaatregelen zoals toegangscontrole, gegevensversleuteling en vulnerability scanning, en zorgen ervoor dat applicaties voldoen aan relevante regelgeving en standaarden zoals GDPR, HIPAA of PCI DSS.


Samenwerking en Cultuur

DevOps-ontwikkelaars bevorderen een cultuur van samenwerking, communicatie en continue verbetering binnen het ontwikkel- en operationele teams. Ze faciliteren cross-functionele samenwerking, organiseren retrospectives en stimuleren de acceptatie van DevOps-praktijken en -principes binnen de organisatie.


Kortom, een DevOps-ontwikkelaar speelt een essentiële rol bij het transformeren van de softwareontwikkeling en implementatieprocessen, waardoor organisaties sneller en betrouwbaarder software kunnen leveren aan hun klanten. Hun werk vereist een combinatie van technische vaardigheden, procesinzicht en samenwerkingsvermogen om succesvolle DevOps-culturen en -praktijken te bevorderen.


Vacatures voor deze rol kun je vinden op www.ictjobopenings.nl